Here are some of this year’s SATMA Awards nominees… The voting has begun, kazi iyozala nkomoni? All the best to all the nominees and may the best of the best win the awards.

Best Isicathamiya Album (Ukhozi FM)
Zulu Messengers – Uthando Lwabantu
Junior Mambazo – Umtheth’ Uyavuma
Phongola Home – Train Lelicala

Best IsiXhosa (Umhlobo Wenene)
Ntombethongo – Thokozile
Inkunz’ Emdaka – Zange Ndimbulale
Umahlal’ Eshushu – Yekan’ umona

Best Mbaqanga Album Ukhozi FM
Mdabu Ngqulunga – Funda Mntanam
Ofeleba – Isgila Mikhuba
Sandile Khwela – Phansi Imthwalo

Best Maskandi (Ukhozi FM) 
Ama SAP – Isandla Satokoloshe
Ithwasa Langempela – Inqina Lemfene
Dlubheka – Asesabi
Imithente – Mbibi
Mjikijelwa – Bayambuza

Best Newcomer artist
Tonardo – Ndisamthanda
Cevuzile – Ngiyabonga Mama
Sbo da poet – Isithombe Somshado

Best Praise Singer
Sbo Da Poet – Isithombe Somshado
Sijabu Potelwa – Amaqhawe
Themba Masinga – Izibongo Zenkosi

Best Traditional Dance group
Totoba
Jabulani Mankentshane
Ngwao Ya Tshona

Best Female
Uboneni – Amathemba
Candy Dzifulusa – Magharadha
Zahara – Loliwe

Best Video Song
Kheola Bana Ba Lepoqo – Sefofane
Zahara – Loliwe
BOP – Wamuhle

Best Male
Nkunzi Emdaka – Zange Ndimbulale
Madlanduna – Thixo Somandla
Thokozani Langa – Protection Order
Dr Thomas Chauke – Shimatsatsa
Zanefa Ngidi – Amagwinya

Best Traditional music radio program
The Breakfast Show – XK FM
Sego sa Mokgako – Thobela FM
Dzumba Na Mina – Munghana Lonene FM
Tsa Etsho Tsa Setswana – Motsweding FM
Local vocal – Lotus FM
Injalo Lentfo – Ligwalagwala FM
Re Mmoho – Lesedi FM
Traditional Music Top 10 – Ikwekwezi FM
Sgiya Nge Ngoma – Ukhozi FM
Nambi ya Dzinambi – Phalaphala FM
Lavutha Ibhayi – Umhlobo Wenene

Best Community Radio DJ
Xolani Nxumalo – New Castle
Mzothule Shembe – Inanda FM
Phumzile Mlangeni – Kasie FM
Monwabisi Bangi – UCR FM
Lucky Nodada – Afred Nzo

Best Traditional DJ
Reano Nduve – XK FM
Lorraine Semenya – Thobela Fm
Quintin Baloyi – Munghana Lonene Fm
Modiko Mothupi – Motsweding Fm
Shirdika Pillai – Lotus Fm
Phumlile Mthethwa – Ligwalagwala Fm
Ntswaki Mpese – Lesedi Fm
Mayingi Skhosana – Ikwekwezi Fm
Khathide Ngobe & Ngizwe Mchunu – “uTalagu” – Ukhozi Fm
Albert Tshivheaho Mathivha – Phalaphala Fm
Saba Mbixane – Umhlobo Wenene
F. DuPlooy – RSG

Best Song of the year
Puseletso Seema – Basadi le nhloile keng
Mdabu Ngqulunga – Funda Mntanam
BOP – Wamuhle
Zahara – Loliwe
Zakwe – Zakwe
Izingane Zoma – Malema
Thokozani Langa – Mngenandlini
Mmausi – Totometsa
Big Nuz – Ntombenhle
Feleba – Isgila Mikhuba
Tear Gas – Wake Up
Amageza Amahle – Ama Nqi Nqi
Nkunzi Emdaka – Angizange Ngibe Umbulali

Comments

comments

About The Author