Phuzekhemisi & Ladysmith Black Mambazo share SAMA Lifetime achievement award

Phuzekhemisi - Amapasi (Sama Maskandi Nominee)
Phuzekhemisi – SAMA Awards 2014 Lifetime Achievement Awards)

Phuzekhemisi – SAMA Awards 2014 Lifetime Achievement Awards)

Maskandi maestro Zibokwakhe Mnyandu, aka Phuzekhemisi, could not believe it when he was honoured at this year’s South African Music Awards (SAMA) together with Ladysmith Black Mambazo for the 

“I thought the industry had long forgotten about me,” he says.

“When I started making music I never thought I would be in this industry for so long. I am very grateful to those who still recognise my music today.”

Phuzekhemisi literally means “to drink medicine from the chemist,” a nickname that he got while he was doing small jobs in the Johannesburg CBD.

“At times when my boss couldn’t find me, my fellow workers would say I’ve gone to buy medicine at the chemist. Since my peers already knew that name, I decided to make it my stage name,” Mnyandu says.

It’s almost impossible to imagine the South African music landscape without the popular sounds of Phuzekhemisi. The distinct sounds of his bass guitar intersecting with his strong vocals, a concertina and five backing singers all create the authentically African sound of maskandi. The genre has its roots in the labour migration system during apartheid and developed as a form of cultural expression for mine workers.

But what has always set Mnyandu apart is the strong social messages in his music. He started singing about the social ills that affect his fellow villagers in Umkhomazi, KwaZulu-Natal (KZN).

Singing about politics and the plight of the poor more than 20 years ago landed Mnyandu in a lot of trouble. His outspoken opinions in his first album, Imbizo saw him banned by the apartheid government’s South African Broadcasting Corporation (SABC), and his life was threatened by supporters of the African National Congress and the Inkatha Freedom Pary (IFP).

Ladysmith Black Mambazo – Star and the wiseman – best of Ladysmith Black Mambazo (SAMA 20Lifetime Achievement Awards)

Ladysmith Black Mambazo – Star and the wiseman – best of Ladysmith Black Mambazo (SAMA 20Lifetime Achievement Awards)

“This was the only time I ever felt like quitting music,” Mnyandu says.

“But the love and appreciation I get from people has always encouraged me to continue being the people’s voice in music.”

In Imbizo, which Mnyandu released with his brother Khetani, the duo questioned the frequency that chiefs called meetings where villagers were forced to pay tax. That sentiment meant trouble with the village chiefs of KZN. In 1993, the duo released Emaphalamende, which features the popular track Udlayedwa, which also didn’t sit well with chiefs and hostel leaders, resulting in the brothers being banned from the hostels.

Soon after the release of this second album, Khethani died in a car accident.

“Losing my brother was very difficult for me,” Mnyandu says.

“But I found comfort in music. I always feel closest to him when I’m performing our music.”

A few years after losing Khethani, Mnyandu embarked on a journey that would introduce maskandi to a global audience. Since 1997, he has made countless trips to countries such as France, Denmark, Belgium, Sweden and Finland. In 2002, he was one of the African acts invited to perform at the closing ceremony for the Soccer World Cup in Japan.

In a bold step for a traditionalist, Phuzekhemisi agreed to a collaboration with house music producer DJ Cleo , releasing a track titled Mbizo Rocker towards the end of last year.

“I enjoyed working with Cleo. As a musician you must be willing to introduce new elements to your music,” he says.

Mnyandu has also worked with kwaito star Mdu Masilela and Thandiswa Mazwai and is going to be making more music with DJ Cleo in the future.

“We’re planning on spending an entire month making new music together,” he says.

When asked about retirement plans, he laughs and says, “Not anytime soon.”

Source: http://citizen.co.za/

Utalagu Maskandi Festival

Utalagu Maskandi Festival – “Maskandi is who we are, yithi laba”Sigiya ngeNgoma - Ngizwe Mchunu, uTalagu Music Festival Sigiya ngeNgoma - Ngizwe Mchunu, Khathide Tshatugodo Ngobe - uTalagu Music Festival

Izinsizwa zoTalagu ezishayela uhlelo ‘Sigiya ngeNgoma’ oKhozini FM
uNgizwe Mchunu noKhathide “Tshatha” Ngobe, bahlela indumezulu yomcimbi
ezohlanganisa bonke oMaskandi. UTalagu Maskandi Festival ihlelwe ukuba
ngo-April 13, 2013 eKing Zwelithini Stadium eMlazi, kusukela ngo9:00
ekuseni, iphele ngo8:00 kusihlwa.  Phakathi kwabaculi abazobe
beboshelwe kubalwa oShwi noMntekhala, Phuzekhemisi, Mfiliseni
Magubane, Ichwane leBhaca, Abafana bakaDladla, Abafana bakaMgqumeni,
Abafana baseMawosi, Thokozani Langa, Izintombi zikaMjaphani, AmaMbeje
Amahle, Khuzani, Imithente, Izingane zoMa, Dlubheke, Ali Mgube,
Zanefa, Madlanduna, iMfezi eMnyama, uBoneni, Mbuzeni, Bonakele,
Osaziwayo, uMjikijelwa,  nabanye.

“Sikhathele ongqeqe bamaqili abafika bazonyonka ngoba bebona ukuthi
kubanjwe isibhuklabhukla sethendele, bebe bengasazi nokuthi sivunule
ngazinsiba zini inqobo nje makwehla ngomphimbo,” kuchaza uNgizwe.
Bachaze nokuthi uKhozi FM neSABC yonkana babambe iqhaza elikhulu
ekutheni lomculo ube nodumo kangaka iNingizimu Afrika yonke. Inhloso
yabo ke wukuqhubeka lapho, bakhulise abaculi bakaMaskandi ukuze
bangaxhashazwa, kodwa bahlonipheke endimeni yezomculo yonkana.
Bathi kunegebe elikhulu phakathi kwalaba baculi nabaculi be-jazz, hip
hop, rhythm and blues neminye. “Lokhu kwenziwa kokunye wukungazethembi
nokungazihlophi kwabo abaculi balo mculo wethu,” kuqhubeka uNgizwe.
Bathi kubaluleile ukuthi abaculi bakaMaskandi bakhule ebucikweni babo
bokudlala ngolimi, emculweni kaMaskandi nokuthi bahlonipheke ukuze
babe nesithunzi bakhokheleke ngendlela ebafanele.
Baningi abahleli bemicimbi abaqasha abaculi bakaMaskandi kodwa
bangabakhokheli imali elingana neyabaculi bezinye izinhlobo zomculo.
UNgizwe uthe: “Izizathu zalokhu ziningi kodwa esikhulu kunezinye
wukubukeleka phansi kwabaculi bethu.”  Uthi kokunye abanye bagcina
bengakhokhelwanga ngoba abawazi amalungelo abo nanokuthi kusuke
kungasayinwe sivumelwano. Uthi kuwumsebenzi wabo benoKhathide
ukubakhulisa babadayise ngendlela ezoheha imisebenzi ezobathuthukisa
hhayi  ebabuyisela emuva. “Yingakho nje kulekhonsathi bazobe becula
bukhoma (live) ukukhombisa izinga eliphezulu lomculo okulona,” kusho
uNgizwe. Isikhathi esiningi laba baculi abaculi bukhoma okwenza
bakhokheleke kancane futhi bangaculi ngokusezingeni eliphezulu.
Utalagu selubuya naphesheya kwezilwandle ngenxa yeqhaza abalidlalayo
ekuzigqajeni ngoMaskandi. “Sifuna kona ke ukusebenzisa amathuba
anjengalawa ukukhulisa abaculi bakithi, sibathathe bayogiya le
phesheya kwezilwandle,” kusho uKhathide. Benze isibonelo nangendlela
abagqoka ngayo bethi kubalulekile ukuzinaka ugqoke kahle ubukeke ukuze
abantu bakuthembe. “ Nawe uyazibonela nje amaqhathanzipho ezinsizwa
zoTalagu angahlalwa luthuli. Siyimiphuphe impela kodwa esezintweni.
Uma ufuna ukusazi wobuza u-Obama,” kuncokola uNgizwe.
Amathikithi azotholakala eComputicket kusukela ngolwesiHlanu (March
15). Aqala ku R70, uR100 emnyango bese kuba wuR250 iVIP. Smsa uthi
“Utalagu” ku 32238 uzibeke ethubeni lokuwina imoto yohlobo
oluphambili. Nabathenga amathikithi basethubeni lokuwina!

“Maskandi is who we are, yithi laba”

Ngemininingwane thintana noPhindile Zulu ; 083 722 7317 noma Ngizwe
Mchunu 082 598 3490.

source: http://www.kaliwise.com

2012 SAMA Nominees

Qhude-qhude manikiniki zindala zonke!

Here are the nominees for the 18th South African Music Awards.

Maskandi artists are featured a number of times, here they are:

Male Artist Of The Year: 
AKA – Altar Ego
Bhekumuzi Luthuli – Isipho (Gift)
Jimmy Dludlu – Tonota
Lwanda Gogwana Songbook – Chapter 1
Zakwe – Zakwe

 

Best Traditional:
Bhekumuzi Luthuli – Isipho (Gift)
Joe Shirimani Na Va Ndoda – Banana
Ladysmith Black Mambazo – Song From The Farms
Soul Brothers – Amaphutha
Zozo – Tshigotsha Nama

 

Best Maskandi: 
Imithente – Mbibi
Mfiliseni Magubane – Amandla Ami
Phuzekhemisi – Amapasi
Sakhile Mfuphi – Ngikhanyisele
Thokozani Langa – I-Protection Order

 

 


Who is the Best Maskandi Artist of ALL Times?

There many GREAT Maskandi Artists. The Question is, amongst all these great musicians, who is the Best Maskandi Artist of all times?