It is said that in December 2009, Mgqumeni Khumalo (full name: Kwakhe ‘Mgqumeni’ Mseleku (Khumalo)) passed away as he was being rushed to a traditional healer. He was undoubtedly the best Maskandi artist at the time of his death. Some 8 years before another very talented relative of Mgqumeni, Mpatheni Khumalo aka Mfaz’ Omnyama had passed away.

On the 2nd February 2012, way more than a year after Mgqumeni had been confirmed dead, we hear news that he is alive! Most of his loyal fans were shocked to hear that uMgqumeni uvukile… Here are some of their Facebook status updates:

 • Bonga Bonga Phehlukwayo: Imhlola plz thengan iphepha 2mrw thiwa uvukile umgqumeni tjo bayathakath abantu tjo!!!
 • Peggy Nokulunga Magudulela: Hey bangani,angakwenza yini ngampela loko umgqumeni?avuke?can’t wait 2 c him!ukumbona nje kphela*ejabule*
 • Unami Mthini: Umgqumeni uvukile ekufeni
 • Bongani Mazibuko: Uvukile kwabafileyo uMgqumeni*ezisematheni*
 • Simphiwe Mngoma: “Ingabe uMgqumeni uzama ukuzenza u-Tupac ongabhadlile na?” #kubuza mina.
 • Lindokuhle Aubrey:if umgqumeni is realy alive lol ay na uyisnxadu ngyamuvama usengu jesu
 • Guy Ncalane UNqanawe: Liyashisa likhipha uMgqumeni etsheni *lmao
 • Bridget Moyo: Hey hey its said uMgqumeni uvuke emathuneni and is going to do ipress conference ngeweekend asambeni siyombona walala wasala
 • Sibusisiwe Carol Manyathi: Ngalithola iphepha bangan uthi uMgqumeni ubehlezi naboBhekumuzi ukuthi uBhekumuzi uwumkhovu kodwa yena uMgqumeni abamshayelanga ispikili ekhanda *eyocuthela ezinye indaba futhi*
 • Xolani Ndwandwe: Kade ngibona iqhawe umgqumeni ba4we2 cha uvukile impela bakwe2 yizwan ngami ngimbonile syabonga
 • Zodwa Mthethwa: ubani oykholwayo eyokuthi uMGQUMENI UYAPHILA? Namanje angikholwa lenyanga emvusile kumele inikwe i award yoh!
 • Lindokuhle Motha: KZN SAPS spoke person has confirmed ukuthi uMgqumeni uyaphila.
 • Zwide Mqab’leni Manzo:uMatatazela inyanga enkulu wayenzindaba wamlanda uMgqumeni bemuthwebulile,siyakubonga Matatazela.
 • Xolani T Xulu: Angiyikholwa mina eyokuthi uvukile uMgqumeni
 • Mfana Hlabisa: Ongakholwa ukuthi umgqumeni uyaphila akangifonele manje ngimkhulumise naye. ngihleli naye la kwakhumalo enquthu
 • Zinhle Khumalo: Ngiyambongela umfowethu uMGQUMENI,Umtunga,umzilikazi ka mashobane angathi unkulunkulu mkhulu njalo ngiyamesaba
 • Ndongeni Jarmaine: Uyawazi umhlola…jst heard dat uMgqumeni uvukile ekufeni *mangele*

 • Dumisani Alex: kuthiwa uMgqumeni uvuke kwabafileyo! Yazi bengicabanga ukuthi NGUJESU kuphela owafa wavuka,bt ngethukile uma ngizwa okhozini kuthiwa umgqumeni uyaphila,bt USALASHWA YINYANGA.*ethukile*
 • Zandy Gcabashe:agudlindlu ayabaleka amagwala…hhowu..hhowu..hhowu wabishaaaaa.ihehehe *ehlekisokwakhe umgqumeni* lol
 • Mbalenhle Enhle Khumalo wrote: Engabe uMGQUMENI ubezifihle kuphi??? Yekani umndeni wakhe wakhala, ba claimer kuma funeral policy #shocked#
 • Thulani Zulu: Yhooo wabuya kuqala umgqumeni kuno jesu….
 • Futhy Dlamini: For sure uMgqumeni uma engavula ibandla baningi abangamlandela ziningi kabi lezinsuku azifile waphinde wavuka!! Abantu bekwazi ukukhonza abantu abafa bengavuki mmhhhh! Jesu wami uyaphila.
 • Ncami Khoza: UJESU USEBUYILE. UMgqumeni u vukile u jesu yedwa owavuka ethuneni kusho ukuthi nguyena u jesu LOL
 • Cebisile Khanyile:no jesu wavuka ngosuku lwesithu, hay emva konyaka umgqumeni yedwa lol

So, after more than a year after his ‘death’, Mgqumeni is believed to be alive and currently going through some hectic Traditional African medicine, umuthi, and he is expected to REVEAL all on Sunday, 5th February 2012.Listen to Ukhozi FM and check back here soon for updates!!! All we say @ http://www.maskandi.co.za is that we missed you Mgqumeni. You have taken our beloved maskandi music to another level. We really hope that you are indeed alive and kicking!!!

Comments

comments